Працюємо по адаптованій програмі, затвердженій управлінням освіти.

Дошкільний вік – важливий період дитинства. Підсумком розвитку дітей дошкільного віку є сформованість готовності їх до життя, до навчання у школі. Турботливі та уважні батьки знають, як багато треба знати та уміти дитині шести років, які серйозні вимоги ставить сучасна школа перед майбутнім першокласником. Чи в змозі батьки самостійно підготувати дитину до школи? Якщо ні – ми допоможемо вам!

Наша Дитяча школа розвитку в Києві допомагає малюкам 5-7 років, які готуються до шкільного навчання, прийшовши до школи, відчувати себе впевнено і спокійно. Ми даємо максимальний запас знань і навичок, який необхідний дошкільнику і допоможе безболісно і швидко адаптуватися йому до школи з її вимогами, новим оточенням і напливом нової інформації.

 

Розпочався  набір  дошкільнят віком 5-7 років у групи підготовки  до школи   на  2018-2019 навчальний рік.

Для отримання більш  детальної  інформації, та для запису на заняття  телефонуйте

Наші контакти

(050) 911-48-90, (063) 640-22-17, (067) 421-47-75;

Програма курсу дошкільної підготовки орієнтована на шкільні програми Міністерства освіти і науки і діє за напрямами:

Дрібна моторика

 • дрібна моторика (розвиток гнучкості, координації, узгодженості дій обох рук; робота з пластиліном, конструктором, папером, природніми матеріалами; малювання, складання пазлів; розвиток навиків правильно тримати олівець, ручку, пензлик; розвиток окоміру та просторових уявлень; розвиток навиків штрихування, розфарбовування);

Соціальний розвиток

 • соціальний розвиток (знати імена та по батькові членів родини, свою домашню адресу, телефон, де і ким працюють батьки, розуміти поняття «сім’я та стосунки в ній», «права і обов’язки в родині»; правила поведінки з однолітками, молодшими дітьми, дорослими, безпечної поведінки на вулиці та вдома; знати назву рідного міста, країни, столиці; державні символи; знати окремі народні традиції, звичаї; мати уявлення про окремі професії; знати види транспорту; розрізняти людей за статтю та віком, усвідомлювати їх соціальні ролі; мати етичні уявлення про добро, правду, справедливість, чесність );

Психологічна адаптація

 • психологічна адаптація (виховання культури дитячих бажань; сприяння становленню системи елементарних цінностей, позитивного ставлення до людей, самого себе, природи, предметів; виховання культури поведінки; виховання базових якостей особистості: самостійність, людяність, працелюбність, розсудливість, справедливість, самовладання, спостережливість, самолюбність. відповідальність ).

Пам’ять

 • пам’ять (запам’ятовувати 6-8 запропонованих слів або предметів, ряди цифр зорово та з голосу, фрази з 8-10 слів і повторювати їх, вірші, лічилки, загадки; переказувати близько до тексту оповідання й казки ) ;

Логіка

 • логіка (володіти елементарними прийомами класифікації: об’єднувати предмети за спільними ознаками, поділяти їх на групи, знаходити зайвий предмет у групі; порівнювати предмети та явища, встановлювати ознаки схожості та відмінності; володіння навиками систематизації: розташовувати предмети у певному порядку, встановлювати між ними певну послідовність; уміння розмірковувати: обгрунтовувати, доводити і відстоювати правильність свого міркування; робити правильні висновки на основі запропонованих ситуацій; розв’язувати логічні задачі, знаходити логічні помилки на малюнках; уміти відтворювати послідовність подій та складати зв’язну розповідь);

Увага

 • увага (уміти знаходити 5-7 відмінностей між предметами; утримувати в полі зору 6-8 предметів; знаходити 5-7 пар однакових предметів; копіювати візерунок або рух; виконувати завдання відповідно до зразка);

Розвиток мовлення

 • розвиток мовлення ( розуміти та вживати слова на позначення назв предметів, ознак предметів та дій; самостійно добирати антоніми, синоніми, порівняння, споріднені слова; вести діалог на запропоновані теми; самостійно, повно, послідовно та логічно складати розповіді з 7-10 речень з опорою на картинки або з пам’яті; переказувати невеличкі літературні твори; утворювати словосполучення та речення з поданих слів; відповідати на питання за змістом казки, фільму, картини тощо; повторювати скоромовки, відгадувати загадки, виразно розповідати кілька віршів; знати етичні норми спілкування. );

Математика

 • математика ( знати цифри 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, знаки «+», «-», «=», «<», «>»; розрізняти пряму та зворотну, кількісну та порядкову лічбу; складати та розв’язувати задачі на одну дію на додавання та віднімання, знати склад числа у межах 10; порівнювати предмети за довжиною, шириною, висотою, масою; розрізняти площинні та об’ємні геометричні фігури; орієнтуватися у просторі, знати поняття «ліворуч», «праворуч», «угорі», «унизу», «попереду», «позаду», «посередині»; знати одиниці виміру часу: хвилина, година, доба, частини доби, знати, що в тижні 7 днів, у місяці 4 тижні, у році – 12 місяців; лічити предмети у межах 20; орієнтуватися у лічбі у межах 100, рахувати до 100 десятками; розуміти відмінність між цифрами і числами);

Основи грамотності

 • основи грамотності ( уявлення про значення слів (слова- назви предметів, слова-ознаки предметів, слова-назви дій), слова, які слугують для зв’язку слів у реченні уявлення про речення як про групу зв’язаних між собою слів, що виражають закінчену думку; вміння утворювати речення за малюнками і схемами, самостійно складати схеми речень, доповнювати, продовжувати речення усно, за малюнками та схемами; уявлення про типи речень – розповідні, окличні, питальні; уявлення про звуки ( звуки, з яких складається слово, голосні та приголосні, тверді та м’які, будувати звукову схему слова, визначати наголошений звук і склад, поєднувати звуки в склади, визначати кількість складів у слові, позначати їх на схемі, відрізняти букви від звуків (букви ми читаємо та пишемо, звуки вимовляємо та чуємо ) );

Переваги навчання у нашій Дитячій школі розвитку:

Всесторонній гармонійний розвиток кожної дитини;
Професіоналізм педагогів;
Мікрогрупи;
Доброзичливість і толерантність;
Орієнтація на шкільні вимоги Міністерства освіти.
Систематичність і послідовність;
Робота на реальний результат.
Навчання за допомогою ігор

 • Детская школа развития Киев
 • Детская школа развития Киев
 • Детская школа развития Киев
 • Детская школа развития Киев
 • Детская школа развития Киев

Наші педагоги – досвідчені учителі початкової школи, які володіють усіма тонкощами навчальної програми дошкільної підготовки та початкових класів і здатні надати батькам кваліфіковану допомогу у підготовці дитини до школи. Вони доброзичливо, розумно, враховуючи особливості кожної дитини, дадуть максимальний обсяг необхідних для дошколярика знань та навичок.

ДИТЯЧА ШКОЛА РОЗВИТКУ допоможе вашому малюку, прийшовши до школи вперше, відчувати себе впевнено та спокійно, дасть багаж певних знань, умінь та навичок, які допоможуть безболісно і швидко адаптуватися до школи з її вимогами, новим оточенням та напливу нової інформації.

Навчальна програма і методика дошкільної підготовки, яку використовують наші педагоги, побудовані таким чином, що по закінченні навчання кожна дитина не тільки отримує необхідні знання з математики, української та англійської мов, набуває навики логічного мислення і розвитку грамотної мови.

Головне – малюк навчиться спілкуватися з однолітками, буде готовий до вимог дисципліни, наполегливості, концентрації уваги та креативного мислення.

Заняття побудовані з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини, вид занять часто змінюється, тому діти не стомлюються і постійно підтримують пізнавальну активність.